+
Untitled Document

İletişim Becerileri Yüksek Olan Kazanıyor

Kurum çalışanları tarafından sürdürülebilir inanılırlığı sağlamak kendi başına çok yönlüdür fakat inanılır iletişim kurmak çok önemli bir parametredir. Diğer insanlarla doyurucu ve güven verici ilişkiler başlatmak ve sürdürmek kullandığımız iletişim becerilerinin niteliği bağlıdır. Çünkü iletişim çok şeyi değiştirir. Bu ifadedeki çok şey irdelendiğinde iletişimin hem kolaylaştırıcı, yararlı hem de soruna yol açan, yardım edici olmayan yönü olduğu görülmektedir. Doğru yöntemlerle kurduğumuz iletişim biçimi ise bazen hayatımızı bile kurtarabilir. Bu eğitim programında, bireylerin doğru ve etkili iletişim tekniklerini kullanarak kurum içinde ve dışında yaşadıkları problemlerin üstesinden gelebilmelerini sağlamak hedeflenmektedir. 

Cumhuriyet Bulvarı Mayıs İş Merkezi No: 123
D.13 Pasaport - Konak - İzmir
0. 232. 404 08 08
mail@aliozgur.com.tr
GoStats is a cool hit counter you can be proud of.